Rozliczanie czasu pracy kierowcy – Doradca DGSA – ADR

PAKIET MOBILNOŚCI – zmiany od 2023 roku. Rozliczanie czasu pracy kierowcy, sporządzanie delegacji, obliczanie wynagrodzenia Niemcy, Francja, sporządzanie ewidencji pracy kierowcy – Zapraszamy do kontaktu! Rozliczanie wynagrodzeń wg wytycznych Pakietu Mobilności 2023,

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

 

Doradca DGSA – ADR, doradztwo w przewozie towarów niebezpiecznych, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, sporządzanie sprawozdań ADR.