ADR 2023 – nowe obowiązki dla załadowcy, nadawcy, odbiorcy

NOWE PRZEPISY UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ ADR 2023 – zobowiązują do wyznaczenia doradcy DGSA przez nowych uczestników przewozu.

Kończy się okres przejściowy wynikający z przepisu 1.6.1.44 ADR2019 . Przekłada się on na obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA w terminie do 31.12.2022r. również dla firm, które występują wyłącznie jako nadawca.

Usunięcie przepisu przejściowego w pkt.1.1.46 od 1 stycznia 2023r. likwiduje zwolnienie dla sprzętu i maszyn zawierających wewnętrznie towary niebezpieczne.

W znowelizowanej wersji ADR m.in. wprowadzono poprawki i uzupełnienia dotyczące baterii litowych.Po raz pierwszy do transportu towarów niebezpiecznych mogą być dopuszczone niektóre pojazdy elektryczne.

Pomiędzy kolejnymi edycjami Umowy ADR zawsze występuje półroczny okres przejściowy. Oznacza to, że na dostosowanie się do zmian w Umowie ADR 2021-2023 mamy czas do 30 czerwca 2023 r