LUTY 2024 Szkolenie ADR dla kierowcy – podstawowe + cysterny

Szkolenie ADR – luty   2024 rok.  Zapraszamy na szkolenie ADR dla kierowców – rozpoczęcie 21.02.2024 kurs specjalistyczny cysterny, kurs podstawowy zaczynamy 23.02.2024 zakończenie 25.02.2024, do 20.02.2024 przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie podstawowe i cysterny. Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych oraz pisemną instrukcję kierowcy. Po zmianach w zakresie szkoleń kierowców zawodowych osoba posiadająca ważne zaświadczenie ADR może odbywać szkolenie na kod 95 w zmniejszonym wymiarze.