Szkolenie ADR dla kierowcy – podstawowe + cysterny

Szkolenie ADR – LIPIEC 2022 rok.  Zapraszamy na szkolenie ADR dla kierowców – rozpoczęcie 08.07.2022 zakończenie 10.07.2022, do 05.07.2022 przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie podstawowe i cysterny. Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów szkoleniowych oraz pisemną instrukcję kierowcy. Po zmianach w zakresie szkoleń kierowców zawodowych osoba posiadająca ważne zaświadczenie ADR może odbywać szkolenie na kod 95 w zmniejszonym wymiarze. W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym grupy szkoleniowe zostają ograniczone do 20 osób – decyduje kolejność zgłoszeń