Rozliczanie czasu pracy kierowcy – Doradca DGSA – ADR

Rozliczanie czasu pracy kierowcy, sporządzanie delegacji, obliczanie wynagrodzenia Niemcy, Francja, sporządzanie ewidencji pracy kierowcy – Zapraszamy do kontaktu!

Doradca DGSA – ADR, doradztwo w przewozie towarów niebezpiecznych, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, sporządzanie sprawozdań ADR.